Електродифузни

Машината WIDOS ESI 4000 е предназначена за заваряване на пластмасови тръби и фитинги с вграден електросъпротивителен проводник за всички диаметри, степени на налягане и производители.

Предимствата на машината се основават на т.нар. инверсна технология чрез импулсно захранване. Затова нейното тегло е само 12 кг, с около 40% по-ниско от това на сродните машини, където все още се ползват трансформатори.

Така също поради иновативния метод на захранване WIDOS ESI има по-ниска кансумация на мощност.  Топлината, излъчвана от електронните елементи се отвежда с радиатор, а не както обикновено с вентилатор.

Допълнително предимство на ESI е възможността за дистанционно стартиране. Така операторът може да работи директно от изкопа, с което се улеснява работата на машината в различни работни условия.

Не на последно място трябва да се отбележи лесният за работа софтуер на машината, типично качество на всички автоматизирани машини WIDOS.