Челно заваряване

Предлагаме различни мо дели машини в зависимост от диаметъра на заваряваните тръби.

Много важно предим ство на машините WIDOS освен ниското тегло е липсата на ограничение по отношение дебелината на стената на заваряваните тръби, т.е. с тях могат да бъдат заварявани тръби от всички напорни нива.

Машините могат да бъдат ръчни с хидравличен блок, полуавтоматични с допълнителен модул SPA600 за регистриране и запаметяване на извършените заварки и техните параметри, както и напълно автоматизирани с цифрово-програмно управление на заваръчния процес (модели CNC).

Фирма WIDOS, Германия произвежда машини за заваряване на тръби до DN1800.

Характеристиките на най-често използваните у нас машини са показани в следната таблица:

Характеристики
WIDOS
4400
WIDOS
4600
WIDOS
4900
WIDOS
5100
WIDOS
5500
WIDOS
6100
Мин. диаметър на тръбата, мм 50 75 90 200 200 315
Макс. диаметър на тръбата, мм
160 250 315 450 500 630
Захр. напрежение, V 220 220 220 220 380 380
Конс. мощност, kW 2.8 3.25 3.75 5.35 5.4 8.9
Маса, кг            
Основна машина с челюсти 25 42 60 109 120 226
Хидравличен блок с маркучи 30.5 37 47.5 60 80 126
Топъл елемент 4 8 10.5 25 30 62
Предпазна кутия за фрезата и топлия елемент 4 8 10.5 25 30 62