Новини

Търсим багеристи и монтажници

Търсим багеристи и монтажници за строителство на В и К извън сгради. Опитът не е задължителен. Добро заплащане. За контакти: 0896666630.

Водопроводи от РЕХ тръби за топла минерална вода

След успешно преминало обучение на монтажниците във фирмата АКВАМОНТ ООД вече изгражда водопроводи от предварително изолирани РЕХ тръби за пренос на гореща минерална вода. Гарантираме високо качество на връзките чрез специализирано оборудване за механично свързване с...

Инж. Любомир Келчев е новият председател на ОП на КСБ – Пазарджик

02.10.2016 ОП на КСБ – Пазарджик, проведе редовно Общо отчетно-изборно събрание. Досегашният председател на Областното представителство – инж. Евтим Янев, запозна присъстващите с отчет за дейността на ОП – Пазарджик, за изминалата година. Поради изтичане мандата на...