Поливни системи

АКВАМОНТ ООД извършва:

  • проектиране на автоматизирани поливни системи по зададени параметри
  • доставка на специализирани материали
  • професионален монтаж от обучени специалисти.

Наши възложители са както частни инвеститори, така и главни изпълнители по проекти на общински администрации.

Ние можем да изградим мрежа за автоматизирано напояване в две направления – ландшафтно напояване и за селскостопански нужди:

  • За паркове, градини, частни тревни и цветни площи и спортни терени
  • За селскостопански нужди (капково напояване, дъждуване, мъглуване, оросяване в полета и оранжерии)

Разпръсквачи

Системи за напояване на градини

Селско стопанство

Системи за капково напояване