За паркове и градини

Поливни системи за паркове и градини
При изграждането на нова къща, вилно селище, хотелски комплекс или каквато и да било сграда, зелените площи са много важен елемент от впечатлението, което обекта ще направи на хората и клиентите му. Един хубав и зелен двор се постига чрез добро засяване и аранжиране на различни видове растения. За да останат, обаче, хубави и зелени за дълъг период от време, растенията, както всяко живо същество се нуждаят от вода и различни хранителни вещества.
След засаждането на растенията във вашия двор или каквито и да било други зелени площи е много важно първите дни да има интензивно поливане, за да може растенията да се хванат добре и да започнат своя живот там. След това е необходимо интензивно напояване, което да доведе до развиване на кореновата система, стъблото, и листата с цел показване на цялата красота на растенията.
За доставянето на вода има три начина: ръчно поливане, автоматизирано напояване и естествено напояване (дъжд). Напояването с дъжд е рядко и несигурно. Нека разгледаме другите два вариaнта.
Ръчно поливане:
Ръчното поливане изисква маркуч и човек, който да полива зелените площи. Тъй като човека, занимаващ се с поливането, не може да отчете колко и къде полива с маркуча, ръчното поливане е опасно за растенията, защото може да доведе, както до преполиване, така и до недостатъчно поливане на места от зелената площ. Също така не всички могат да се съобразят с факта, че растенията се поливат в тъмната част на денонощието, тъй като поливайки ги през деня (особено в летния период) капките останали по листата се превръщат в милиони малки лупи, през които пречупвайки се слънчевата светлина може да изгори листата на растението и то да умре. Ръчното поливане е съпроводено с много неприятното разпъване и прибиране на маркуч, което освен че е неудобно за човек, му отнема много време, което може да бъде прекарано в почивка със семейството.
Автоматизирано напояване:
Неслучайно при автоматизирането на поливната система не говорим за поливане, а за напояване. Това е от съществена разлика за растенията. Добре проектираната и инсталирана поливна система от специалисти в тази област ви гарантира много удобства от страна на грижата ви за зеленината във вашата градина.
Автоматизираната поливна система има следните предимства:
  1. Скрита под земята тръбна разгъвка и разпръсквачи.
  2. Всички клапани и управляващи средства са удобно прибрани в декоративни шахти.
  3. При евентуален валеж, датчика за дъжд подсказва на системата, че не е нужно да се включва и да полива.
  4. При липсата на удобно място за поставяне на програматор (място където има 220 V) има възможност системата да работи на батерии 9V.
  5. Най-важното: спестява ви време, което може да оползотворите за други по-приятни неща.
  6. Не на последно място – чрез изчислението на поливната норма може да се оптимизира идеално разхода на вода, който е доста важен елемент, имайки предвид всекидневната работа на поливната система.
Какво включва една автоматизирана поливна система?

  1. Аксесоари.
  1. 1. Тройник за клапани. Тройника за клапани е изработен от висококачествен полиетилен и спомага за бързото съединяване на клапаните в шахтата.

1.  2. Хидроизолирана връзка – използва се за съединяване на кабелите между програматора и клапаните.

2. Роторен разпръсквач. Роторният разпръсквач е с радиус на разпръскване от 5,20 до 15,00 м при 4 bar налягане в зависимост от дюзата която се постави. Използва се предимно за големи площи. Характерно за него е това, че има роторен механизъм, който се задвижва от налягането на водата, безшумен е и доста икономичен.

3. Дефлекторен разпръсквач (спрей). Дефлекторният разпръсквач е с радиус на разпръскване от 1,00 до 5,40 м. при 4 bar налягане. Принципът му на работа е доста опростен: в зависимост от вида дюза, която се използва, се променят формата и радиусът на разпръскване. Идеален е за ползване при малки пространства. Голямото разнообразие от размери дюзи дава широки възможности за избор на най-подходящия модел. Например за поливане на храсти и цветя е добре да се избере такъв, който е с по-голяма височина над повърхността. Така създаденият от разпръсквача дъжд полива целите растения, а не само част от стеблото и корените.

4. Аксесоари за капково напояване. За напояването на храстови, цветни и вечно зелени групи се използва капков маркуч и различни аксесоари за капково напояване. Вечно зелените храсти и храстови групи не понасят дъждуването, което е идеално за цветята и тревата. Затова те трябва да се напояват непосредствено близо до корените си. Капковия маркуч (най-разпространения вариант) се полага на земята близо до растенията. Посредством своите компенсиращи капкоотделители (капкообразуватели) водата се подава чрез ритмично отделяне на капки (2,20 l/h за всеки какпкоотделител).

5. Сензори за дъжд,влага и метеорологични станции. Различните сензори при поливната система се ползват за предотвратяване на преполиване на растенията. Сензорите представляват пластмасова кутия с корк, който като се напои с вода натежава и затваря електрическа верига. Така се спира работата на програматора и клапаните се затварят , което пък спира притока на вода.

6. Програматор. Програматорът е този, който казва на клапаните кога да се отворят, и кога да се затворят. Той контролира времетраенето и количеството вода, което трябва да се достави на растенията от разпръсквачите или капковия маркуч. Програматорите биват най – общо два вида: такива, които работят на 220 V ( посредством трансформатор на 24 V) и такива, които работят на батерии 9 V. Тези, които работят на 24 V се инсталират на удобно за клиента закрито място, а тези на 9V се поставят в шахтата с клапаните.

7. Електромагнитни клапани. Електромагнитните клапани се монтират на тръбната мрежа, чрез която водата достига до разпръсквачите или капковия маркуч, а оттам – в почвата. Те се отварят и затварят по сигнал, като сигнала, който ги командва, идва от програматора. Снабдени са с електромагнитни соленоиди, които работят съответно на 24V или 9V.

8. Шахта за клапани. Декоративната шахта за клапани се поставя в изкоп върху легло от пясък, трошен камък или речна баластра ( за дрениране на евентуални течове от клапаните). Шахтите за клапани на фирма Rain Bird са 100% изработени от рециклирана пластмаса. Снабдени са с декоративен зелен капак и се сливат идеално с тревата в зелената площ.

Как работи поливната система?

Поливната система се инсталира от професионален екип. В изкопи с дълбочина около 40-50 см. се полага разпределителната мрежа – водопроводни тръби от полиетилен с висока плътност. От тях чрез водовземни скоби водата се подава към разпръсквачите или капковия маркуч. Системата се разделя на равни по дебит зони, които се управляват от отделни електромагнитни клапани. Водоизточника, от които се захранва системата, може да бъде водоснабдителната мрежа на населеното място или собствен водоизточник с помпено-хидрофорна уредба. При подаване на сигнал от програматора към клапана, той се отваря и водата се подава в управляваната от него зона. След като свърши поливката на тази зона (в зависимост от това за колко време сме я настроили да полива), клапанът се затваря и се отваря следващият. Така автоматично започва работа новия клапан и поливането на другата зона. Така всички клапани работят подред (един след друг). Обикновено в денонощието има 2 поливки – едната е рано сутринта, а втората е късно вечерта. Това е продиктувано от факта, че поливането е добре да става в тъмната част от денонощието, когато няма слънцегреене или то е много слабо.

Добре е през зимния период поливната система да бъде зазимена. Това означава водата, която е в тръбите, клапаните и разпръсквачите да бъде източена за да се предотврати евентуално замръзване и повреждане на компоненти от системата. Тази манипулация (зазимяването) се извършва от професионален екип с помощта на въздух под налягане, които „издухва” водата от системата.