За спортни терени

При проектирането и изграждането на поливна система за спортни терени ( най-често за футболни игрища,стадиони и тенис кортове) трябва да се разграничи вида на продукта, използван при парковете и частните дворове. Работното налягане и радиуса на разпръскване, с които работят разпръсквачите тук, е доста по-голям, което изисква задължително повишаване на налягането чрез изграждането на помпена станция. Принципът на действие е същият както при другите обекти. Използват се електромагнитни клапани, програматор и разпръсквачи (роторни).

Видове продукти, използвани при спортни терени:
1.Разпръсквачи.
Най-често използваните разпръсквачи са роторни и импактни. Роторите, използвани за спортните терени, са по-големи и с по-усилено пластмасово стебло (има се предвид високото налягане на водата в системата). Тъй като спортните терени се разделят на такива с изкуствена и естествена настилка съответно продукта използван при едните е различен от този при другите настилки. При спортен терен с естествена трева се използва разпръсквач с нормална скорост, който разпръсква водата с норма на покритие в съответствие с изискванията за тревни настилки. При спортен терен с изкуствено тревно покритие поливането е задължително в летните периоди, тъй като изкуствената настилка се загрява до висока температура и става доста твърда и при евентуално падане на играч върху нея има опасност от наранявания. При тези видове настилки се използват високоскоростни разпръсквачи, които се въртят много бързо, тъй като тук не се търси ефекта на напояването, а по-скоро ефекта на оросяване и намокряне на терена със студена вода с цел неговото изстудяване. При тенис кортовете с червена сгур принципа е същия. Като допълнение е това, че като е намокрена настилката не се стига до нейното разпрашаване и съответно не пречи на играчите.

2.Програматор.
Тъй като разпръсквачите, използвани при спортните терени имат голям дебит на вода, то и зоните, на които се разделят са повече от обикновено (около 1-4 разпръсквача на зона) и се използват програматори с повече станции (8-24).

3.Сензор за дъжд.
Сензора за дъжд при спортните терени е същия както при други обекти по простата причина че работата му е същата, а именно да прекъсне веригата на подаваното електрическо напрежение при евентуален валеж.

4.Електромагнитни клапани.
Електромагнитните клапани, използвани при този тип поливни системи, са по-големи от обикновените с оглед на факта, че през тях преминава доста по-голямо количество вода. Клапаните се отличават от обикновените с това, че имат регулатор на дебита. Разделят се на няколко модела, като разликата е в максималното количество вода, коeто преминава през клапана. Работното напрежение е 9V и 24V.

5.Декоративни PVC шахти.
Декоративните шахти са с зелен капак, който идеално се слива с цвета на тревата. При спортните терени се използват по-големи шахти с оглед на това, че самите клапани са по-големи от тези използвани при малките градини и паркове. Шахтите са изработени от 100% рециклиранa PVC.

6.Връзка за разпръсквач.
Връзката на разпръсквача с тръбата (чрез водовземната скоба), представлява полиетиленова тръба с две колена в двата края, които се въртят безконечно спрямо тръбата. Така при монтаж връзката се върти във всички посоки безпроблемно.

Как работи поливната система?
Поливната система при спортните терени, особено при тези с естествена трева, е един от най-важните фактори за качеството на тревния чим. Системата се инсталира от професионален екип. В предварително изкопани траншеи с дълбочина 40-50 см. се поставят полиетиленови тръби с висока плътност. Разпръсквачите от т.1  се свързват с тръбите посредством връзката от т.6 с помощта на водовземна скоба или коляно (за крайните разпръсквачи) . Зоните с разпръсквачи се определят така, че да са с еднакъв дебит, за да може помпата да работи на едни параметри през цялото време. Добре е разпръсквачите да са зонирани и според ъгъла на разпръскване, т.е. всички разпръсквачи,  които работят на четвърт кръг да са в една зона респективно тези които са на полукръг и тези които са на цял кръг също да са в отделни зони. Това се прави с цел по-равномерно покритие.