Строителство на ВиК мрежи и съоръжения извън сгради е една от основните дейности на Аквамонт ООД, която е регистриран строител и разполага с необходимите ресурси за бърза и компетентна работа.