Водопроводи

Най-големи са възможностите на фирма „Аквамонт“ ООД в изграждането на водопроводи и водоснабдителни системи от полиетиленови (ПЕВП), полипропиленови (PP) и PVC тръби. През изминалите години ние построихме много обекти – външни довеждащи тръбопроводи, водопроводни мрежи в населени места, реконструкция и подмяна на съществуващи водопроводи, присъединяване на стопански обекти и площадки към улични мрежи, помпени станции, тръбни кладенци, напорни резервоари и други елементи от водоснабдителните системи.

Кои са нашите предимства?

  • Нашият екип е високо квалифициран – обучени и сертифицирани монтажници и опитен ръководен екип. Дългогодишният ни опит и километрите построени водопроводи са наше предимство.
  • Притежаваме специализирана техника – 7 броя собствени машини за заваряване на ПЕВП и РР тръби и фасонни части, производство на фирма WIDOS, Германия. Можем да заваряваме тръби с диаметри от ф63мм до ф630мм, а по поръчка и по-големи диаметри за всички стойности на SDR.
  • Разполагаме със складова база и поддържаме наличности от всички необходими ПЕВП тръби и фасонни части за изграждане на водоснабдителни системи както и спирателна арматура, пожарни хидранти и други.
  • Имаме налична общостроителна техника за изкопни работи, отводняване, натоварване, извозване, засипване, трамбоване, рязане, къртене, възстановяване на настилки и други.
  • Ние следим и използваме всички нови технологични решения гарантиращи висока производителност на труда и къси срокове за изпълнение на поръчките.

Освен традиционните методи за полагане на водопроводи чрез изкоп, при необходимост ние прилагаме и безизкопно полагане – под жп линии и важни пътни артерии, под реки и язовири, в градски условия с натоварен трафик.