Водопроводи

Най-големите ни възможности са в изграждането на водопроводи и водоснабдителни системи от полиетиленови (PEHD) и полипропиленови (PP) тръби. През изминалите години построихме много обекти: външни довеждащи тръбопроводи, водопроводни мрежи в населени места, реконструкция и подмяна на съществуващи водопроводи, присъединяване на стопански обекти и площадки към улични мрежи, помпени станции, тръбни кладенци, напорни резервоари и други елементи от водоснабдителните системи.

багери

Машинен парк за изграждане на водопроводи

Заваяване на ПЕВП тръби

Техника за заваряване на тръби

 

Нашият екип е висококвалифициран – обучени и сертифицирани монтажници и опитен ръководен екип. Дългогодишният ни опит и километрите построени водопроводи са наше предимство.

площадкови водопроводи

Мобилни групи за заваряване на тръби

заварки на тръби

Машини за заваряване на РЕ тръби до ф630мм

Разполагаме с напълно оборудван машинен парк и малка механизация – строителни машини за изкопни работи, укрепване, отводняване, натоварване, извозване, засипване, трамбоване, рязане, къртене, възстановяване на настилки и други.

мини багер

Техника за работа в тесни участъци

Воляк

Техника за въстановяване на настилки

Притежаваме специализирана техника – 6 броя собствени машини за заваряване на PEHD и РР тръби и фасонни части, производство на фирма WIDOS, Германия. Можем да заваряваме тръби с диаметри от ф50мм до ф630мм, а по поръчка и по-големи диаметри за всички стойности на SDR.

ПЕВП водопровод

Специализирана техника и обучени монтажници за заваряване на ПЕВП тръби

Водопроводи в промишлени зони и населени места

Водопроводи в промишлени зони и населени места

Специални тръби за работа в скалисти терени

Специални тръби за работа в скалисти терени

Промишлени тръбопроводи- нови и реконструкция

Промишлени тръбопроводи- нови и реконструкция

Ние следим и използваме всички нови технологични решения, гарантиращи висока производителност на труда и къси срокове за изпълнение на поръчките.

РЕХ тръби

Гъвкави тръби за гореща вода

Трамбоване

Спазваме всички технологични изисквания

Изпълняваме и водопроводи за гореща минерална вода, като използваме най-съвременни технологии с цел максимално запазване температурата на водата независимо от дължината на трасето.

РЕХ тръби

Модерно оборудване за свързване на РЕХ тръби

Термосвиваеми муфи

Система за изолация на връзките