Газопроводи

АКВАМОНТ ООД изпълнява специализирани заваръчни и монтажни работи на довеждащи магистрални и разпределителни газопроводи от полиетиленови (HDPE) или полипропиленови (PPR, PPH) тръби извън и в населени места. Високото ниво на обучение съвместно с натрупания богат опит на монтажниците гарантира стриктно спазване на технологичните правила при работа. Паралелно се осъществява и технически контрол както по изпълнение на всички операции, така и относно техническото състояние на специализираната заваръчна техника. Всички монтажници притежават сертификати за извършване на заварки по газопроводни мрежи. Всички направени заварки се придружават с протокол. Монтираните от нас газопроводи са с диаметри от ф63мм до ф400мм, като имаме възможност за монтаж до ф630мм.

Заварки на тръби

Системи за газоснабдяване на населени места