Канализации

Нашата компания е специализирана в изграждането на канализационни системи – канализационни мрежи в населени места, заводски площадкови канализации и системи за отводняване на площи, канализации на стопански обекти, хотели, курортни селища, административни и битови сгради.

  • Нашият екип от монтажници и технически персонал е висококвалифициран и с богат опит, което ни позволява да изградим всякакъв вид канализационна система;
  • Разполагаме с богат автопарк – строителни машини за изкопни работи, отводняване, натоварване, извозване, засипване, трамбоване, рязане, къртене, възстановяване на настилки и други;
  • Ние следим и използваме всички нови технологични решения гарантиращи висока производителност на труда и къси срокове за изпълнение на поръчките.