Водопроводи от РЕХ тръби за топла минерална вода

След успешно преминало обучение на монтажниците във фирмата АКВАМОНТ ООД вече изгражда водопроводи от предварително изолирани РЕХ тръби за пренос на гореща минерална вода. Гарантираме високо качество на връзките чрез специализирано оборудване за механично свързване с...

Търсим монтажници за строителство на В и К извън сгради.

Търсим монтажници за строителство на В и К извън сгради. Опитът не е задължителен. Представете трудова автобиография в офиса на фирма АКВАМОНТ в гр.Пазарджик на ул.“Гаврил Кръстевич“№4. За информация 0893 680...

Инж. Любомир Келчев е новият председател на ОП на КСБ – Пазарджик

02.10.2016 ОП на КСБ – Пазарджик, проведе редовно Общо отчетно-изборно събрание. Досегашният председател на Областното представителство – инж. Евтим Янев, запозна присъстващите с отчет за дейността на ОП – Пазарджик, за изминалата година. Поради изтичане мандата на...