Инж. Любомир Келчев е новият председател на ОП на КСБ – Пазарджик

02.10.2016 ОП на КСБ – Пазарджик, проведе редовно Общо отчетно-изборно събрание. Досегашният председател на Областното представителство – инж. Евтим Янев, запозна присъстващите с отчет за дейността на ОП – Пазарджик, за изминалата година. Поради изтичане мандата на...